Pravila privatnosti i zaštita osobnih podataka

CASA DE MAR nekretnine d.o.o., agencija za posredovanje u prometu nekretnina
Liburnijska 9, 51000 Rijeka, Hrvatska
OIB: 21542358182
Zaštita osobnih podataka
 
CASA DE MAR nekretnine d.o.o., agencija za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: CASA DE MAR) poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu. Vašim osobnim podacima pristup imaju isključivo ovlaštene osobe CASA DE MAR i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).


Svrha obrade osobnih podataka

CASA DE MAR štiti Vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu naših poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a sve radi sljedećeg:
  1. Izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.
  2. Zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima.
  3. Obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo Vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, nije uvjetovana i dana je slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.
 


Prikupljanje osobnih podataka

Obrađujemo one osobne podatke, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, broj telefona, e-mail adresa, podaci o nekretnini i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, Zemljišne knjige, FINA) ili su nam priopćeni od strane drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

Korisnici nisu obavezni dostaviti osobne podatke, no u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka CASA DE MAR neće moći s korisnikom zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze. Primjerice, bez identifikacije korisnika nećemo moći ispuniti one obveze, za koji mjerodavni zakon traži jasnu identifikaciju nalogodavca.

CASA DE MAR će vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu e-pošte: info@casademar.com.

Ovisno o pravnoj osnovi obrade Vaša prava mogu biti sljedeća:
  1. Zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na Vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podaci dostavljaju i razdoblju pohrane
  2. Zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s Vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
  3. Podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP)